HIZLI MENU

Güçlendirme ve Restorasyon

Deprem bölgelerinde bulunan ve büyük bölümünün depreme karşı yeterli bir güvenlik taşımadığı bilinen bütün güvensiz yapıların yıkılarak yenilenmesi hem ekonomik açıdan olanaksız, hem de mühendislik açısından anlamsızdır.

Bu yapıların önce bir sistematik düzen içinde deprem güvenliği açısından değerlendirilmesi, sonra da anlamlı bir öncelik sıralaması içinde depreme karşı güvenli duruma getirilmesi için uygun güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Kamu yapıları arasında örneğin okullar ve hastaneler, anıtsal yapılarda tarihi camiler, köprüler, hamamlar vb., özel mülkiyet yapılarında konutlar, ulaştırma yapılarında köprüler gibi birçok yapının deprem güvenliği açısından değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

 

Kitap Siparişi Ver