Kurucu Mesajı - Dynamic Academy

 

     Ülkemizin aktif deprem kuşağı üzerinde yer alması, son yıllarda meydana gelen depremler sonrasında yaşadığımız can ve mal kayıpları ile yakın   zamanda olması muhtemel depremler göz önünde bulundurulduğunda, özellikle Ülkemiz için stratejik öneme sahip bina, köprü, baraj, stadyum, tünel  ve tarihi yapıların mevcut yapısal davranışlarının sürekli izlenmesi, hasar tespitlerinin yapılarak deprem olmadan önce gerekli önlemlerin   alınması için acil ikaz sistemlerinin kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamdaki teknolojik ürünlerin Ülkemizde üretilmesi, gerekli yazılımların hazırlanarak dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve inşaat başta olmak üzere bütün mühendislik dallarında teknoloji kullanımının yaygınlaşması ortak amacımızdır. Ayrıca, laboratuvarlarımızda gerçek deprem davranışlarını temsil etmek amacıyla sarsma masası deneylerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu farkındalığın ortaya koyulması amacıyla, eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, mesleki ve bilimsel kitapların hazırlanması ile birlikte bilim akademisyenlerinin ortak platform üzerinde toplanması gerekmektedir. Dynamic Academy firması ise, inşaat mühendisliği başta olmak üzere bütün mühendislik alanlarında bilim  ve teknolojik uygulamaların birleştiği uluslararası bir teknoloji ailesidir.

Bu güne kadar güzel işler yaptığımız ve artık Dynamic Academy çatısı altında yeralan tüm çalışma arkadaşlarıma, meslektaşlarıma ve desteklerinden ötürü tüm saygıdeğer hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

 

                                                                                                                                                                                                               Saygılarımla

Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK

 

 

 

Kitap Siparişi Ver