HIZLI MENU

Sismik Tehlike Analizi

Türkiye genelinde sismik hareketlilik göz önüne bulundurularak bir değerlendirme yapıldığında Ülkemizde sismik hareketlilik açısından aktif bölgelerin olduğu bilinmektedir. Özellikle en aktif bölgelerden olan Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAFH) Bölgesi ile Ege Bölgesi sınırları içinde yer alan şehirlerimiz büyük ölçekli depremlere maruz kalabilmektedir.  Bu durum göz önüne alındığında büyük ölçekli mühendislik yapılarının projelendirilmesinde deprem risk analizinin birinci aşamasını sismik tehlike analizi oluşturur. Belirli büyüklükteki bir depremin tekerrür aralığının hesaplanması, maksimum yer ivmesi dönüş periyodu ile yer ivmesinin aşılma ihtimalinin belirlenmesi sismik tehlike analizinin konusunu oluşturur.

Kitap Siparişi Ver