HIZLI MENU

Zemin Problemleri

 

Her mühendislik yapısının zemin durumu ve problemi kendisine özgün bir problemdir. Farklı zemin yapısı ve yeraltı suyu durumu için farklı zemin iyileştirmesi yöntemleri önerilebilir. Belli bir zemin problemi için zemin iyileştirme yöntemlerinin birisi veya birkaçı uygun olabilmektedir.

 

En çok kullanılan zemin iyileştirme yöntemleri;

Taş Kolonlar

Kum Kazıklar-Düşey Drenler

Ön ve Fazla Yükleme

Derin Karıştırma

Vibrokompaksiyon-Vibroflotasyon

Dinamik Kompaksiyon (Ağırlık düşürme)

Kompaksiyon Enjeksiyonu

Çatlatma-Girme-Deplasman Enjeksiyonu

Jet Enjeksiyonu

Patlatma

Geotekstil ve Geosentetikler ile Güçlendirme

Kimyasal Enjeksiyon ve Diğerleri şeklinde sıralanabilmektedir.

 

Şev Stabilite Analizleri

 

Belirli bir eğimde ve dengedeki kaya veya zemin kütlesi duraylılığının (stabilitesinin) çeşitli etkilerle bozularak hareket etmesini tetikleyen bir çok etken vardır. Bunlardan bazıları; 

Kuvvetli yer sarsıntıları

İklim etkilerine bağlı olarak zemin-kayaç yapısında oluşan ayrışma

Yağış

                                 .  Bilinçsiz mühendislik kazıları ve dolguları yapılması, insan yapısı titreşimlerdir.

Bu gibi etkenlerden meydana gelen problemler, şev stabilite hesaplarında farklı yaklaşımlar kullanılmasıyla sayısal analizler gerçekleştirilerek çözülmektedir.

 
 

Kitap Siparişi Ver