HIZLI MENU

Tasarım/Analiz/Projelendirme

. Ulaştırma yapıları (Araç ve yaya köprüleri)
.   Konaklama yapıları (otel vb.)
.   Sağlık Yapıları (hastane vb.)
.   Dini yapılar (Cami vb.)
              .   Ticaret yapıları (iş merkezi vb.)
              .   Sosyal yapılar (tiyatro, sinema vb.)
              .   Su yapıları (baraj vb.)
              .   Spor yapıları (stadyum vb.)
              .   Eğitim yapıları (okul vb.)
              .   Konutlar (ev, apartman vb.)
              .  Endüstri yapıları (fabrika vb.)

                  gibi bir çok yapının özel durumlar altındaki yapısal analizleri yapılmaktadır.

 

Kitap Siparişi Ver